21.01.21 Wyna ar y fferm.

Edrychwch ar y llunia o dan Newyddion
Derbyn archebion at nes ymalen yn y flwyddyn.


05.06.20 Derbyn archebion ar gyfer 2020

Rydym yn derbyn archebion ar gyfer 2020 and nid oed angen ichi dalu blaendal am y tro gan na wyddom pryd byddw ni yn agor.


23.03.20 COVID-19

Gan ein bod yn wynebu sefyllfa anodd a pheryglys lle mae gofyn i bawb ymddwyn mor gall a doeth a phosib - hoffai Gwyliau Fferm Crugeran gynnig i unrhywun sydd wedi archebu gwyliau gysylltu trwy ebost post@crugeran.com i newid eu dyddiadau.

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!